LV / EN / RU
Latvijas smilšu spēles terapijas (LSST) biedrības Atbalsta biedri, smilšu spēles terapijas metodes praktizētāji. Alfabētiskā secībā.
Atbalsta biedri – jebkura rīcībspējīga persona, kura izteikusi vēlēšanos būt LSSTB biedrs, un par kuras uzņemšanu biedrībā nobalsojusi LSSTB valde.