LV / EN / RU
Valdes locekļu saraksts
  • VERA ŠČERBAKOVA (ex. Batņa) - Valdes priekšsēdētāja, atbildīgā par starptautisko sadarbību. Junga analītiskā psihoterapeite. Apmācīttiesīga smilšu spēles terapeite (DGST/ISST). Sertificēta ISST smilšu spēles terapeite.
  • GUNA ČAČE - Valdes priekšsēdētājas vietniece, atbildīgā par grāmatvedības jautājumiem. Psiholoģe. Junga analītiskā psihoterapeite. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2007.g.
  • ILVA DANDZBERGA - Valdes locekle, atbildīgā par sadarbību Latvijā. Psiholoģe. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2011.g.
  • IRINA KAMINSKA - Valdes locekle, atbildīgā par organizatorisko darbu un elektronisko saziņu. Psiholoģe. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2011.g.
  • AIVITA KAULIŅA - Valdes locekle, atbildīgā par lietvedības jautājumiem. Psiholoģe. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2011.g.
  • VITA KIRILOVA (ex. Apsīte) - Valdes locekle, atbildīgā par organizatorisko darbu un elektronisko saziņu. Psiholoģe. Ģimenes psihoterapeite, smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2007.gada.
  • SANITA MENDE - Valdes locekle, atbildīgā par biedrības mājaslapu. Psiholoģe. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2011.g.