LV / EN / RU
Valdes locekļu saraksts
  • Valdes priekšsēdētāja, atbildīgā par starptautisko sadarbību Vera Ščerbakova (ex. Batņa) (Junga analītiskā psihoterapeite. Apmācīttiesīga smilšu spēles terapeite (DGST/ISST). Sertificēta ISST smilšu spēles terapeite. Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūta direktore)
  • Valdes priekšsēdētājas vietniece, atbildīgā par grāmatvedības jautājumiem Guna Čače (Psiholoģe. Junga analītiskā psihoterapeite. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2007.g.)
  • Valdes locekle, atbildīgā par sadarbību Latvijā Ilva Dandzberga (Psiholoģe. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2011.g)
  • Valdes locekle, atbildīgā par organizatorisko darbu un elektronisko saziņu Irina Kaminska. (Psiholoģe. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2011.g.)
  • Valdes locekle, atbildīgā par lietvedības jautājumiem Aivita Kauliņa (Psiholoģe. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2011.g.)
  • Valdes locekle, atbildīgā par organizatorisko darbu un elektronisko saziņu Vita Kirilova (ex. Apsīte) (Psiholoģe. Ģimenes psihoterapeite, smilšu spēli praktizē no 2007.gada.)
  • Valdes locekle, atbildīgā par biedrības mājaslapu Sanita Mende (Psiholoģe. Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja kopš 2011.g.)