LV / EN / RU
MAIJA BISENIECE
LPB Sertificēta apmācīttiesīga Sistēmiskā ģimenes psihoterapeite, ISST Sertificēta smilšu spēles terapeite, DGST Sertificēta apmācīttiesīga smilšu spēles terapeite, Sistēmiskā supervīzore

No 1998. gada Smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja , no 2007. gada DGST sertificēta metodes lietotāja, no 2012.gada aprīļa ISST sertificēta terapeite, no 2012.gada jūnija DGST sertificēta Doras Kalfas smilšu terapijas pasniedzēja.

Lides fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas Institūta Tālākizglītības programmā “Smilšu spēles bilžu valoda” grupu vada kopā ar dr. psihiatri, sistēmisko ģimenes psihoterapeiti, sistēmisko supervīzori Ivetu Pļaviņu. Atbilstoši pēdējo gadu DGST prasībām programmu pabeigušas 2 grupas un šobrīd trešā grupa gatavojas pēdējajam semināram un kazuistikas darbam.

Galvenā iepriekšējā darba pieredze:
  • No 1993. gada līdz šim brīdim LU Psiholoģijas nodaļas docente
  • No 1999. gada līdz šim brīdim sertificēta sistēmiskā ģimenes psihoterapeite
  • No 2005.gada līdz šim brīdim sistēmiskās ģimenes psihoterapijas tālākizglītības programmas pasniedzēja un SĢPTI “Dzimtaskoks” valdes priekšsēdētāja
  • Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūta valdes locekle