LV / EN / RU
Sertificētie smilšu spēles terapijas metodes praktizētāji Latvijas smilšu spēles terapijas biedrībā (LSST). Īstenie LSST biedri. Alfabētiskā secībā. Sertifikāta derīguma termiņš.
Sertificētie / īstenie biedri – speciālisti, kuri ir pabeiguši ISST profesionālajiem standartiem atbilstošu Smilšu spēles terapijas metodes apmācības programmu un ir LSSTB sertificēti šīs metodes lietotāji.