LV / EN / RU
izglītība
Izglītības iespējas un profesionālās kvalifikācijas nosacījumi
Smilšu spēles terapijas metodi Latvijā ir iespējams apgūt Izglītības ministrijā reģistrētā izglītības institūcijā LINDES FON KEIZERLINKAS SMILŠU SPĒLES TERAPIJAS INSTITŪTĀ, kurā šobrīd ir 5 pasniedzējas, smilšu spēles psihoterapeites – Vera Ščerbakova (Batņa), Maija Biseniece, Iveta Pļaviņa, Līga Rāviņa un Vita Kārkliņa.

Visas minētās pasniedzējas realizē Starptautiskās smilšu spēles terapijas biedrības (ISST) prasībām atbilstošu tālākizglītības programmu, kuru ir akceptējusi Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrības (LSST) valde.

Tālākizglītības programmu ir tiesīgi vadīt apmācīt tiesīgi ISST biedri vai ISST biedri, kuri strādā ISST apmācīttiesīga supervizora vadībā.
Lai uzturētu un pilnveidotu smilšu spēles terapijas profesionālos standartus atbilstoši LSST vadlīnijām un tādus, kas saskan ar ISST standartiem, Smilšu spēles terapijas metodes praktizētājam Latvijā ir jāapliecina sava profesionalitāte, izpildot sertifikācijas prasības un iegūstot sertifikātu, ko izsniedz uz 2 vai 5 gadiem (Sertifikācijas un resertifikācijas nolikums drīzumā tiks pievienots). Ik pēc 2 vai 5 gadiem tiek veikta atkārtota sertificēšanās (resertifikācija).
Smilšu spēles terapijas apmācības
Iespējams pieteikties:


LINDES FON KEIZERLINKAS SMILŠU SPĒLES TERAPIJAS INSTITŪTS aicina pieteikties uz Smilšu spēles terapijas metodes tālākizglītības programmu "SMILŠU SPĒLES BILŽU VALODA"
Smilšu spēles terapijas metodi izveidoja Dora Kalfa, baltoties uz K.G.Junga dzīļu psiholoģiju, ko šobrīd izmanto savā darbā psiholoģi, psihoterapeiti, ārsti un sociālie darbinieki un sociālie pedagogi visā pasaulē. Tā ir projektīva, nedirektīva metode, kas atšķiras no spēļu terapijas, balstās uz cilvēka psihei piemītošu spēju veidot simbolus un dod iespēju izstrādāt un dziedināt dvēseles ievainojumus, kam grūti atrast vārdus.

Kursa ilgums: 2 gadi
Kursa apjoms: 120 teorētiskās stundas (no tām 50 stundas Junga analītiskā psiholoģija), 80 supervīzijas stundas un pašpieredze

Mācību programmu Lindes fon Keizerlinkas institūtā katrā grupā realizē visi institūta pasniedzēji:
 • Vera Ščerbakova (Batņa), LPB sertificēta Junga analītiskā terapeite. Starptautiski sertificēta (ISST) smilšu spēles psihoterapeite. Smilšu spēles psihoterapijas pasniedzēja un supervizore (DGST). Grāmatas „Pasaule smiltīs” autore,
 • Maija Biseniece, LPB sertificēta apmācīttiesīga sistēmiskā ģimenes psihoterapeite un supervīzore, Starptautiski sertificēta (ISST) smilšu spēles psihoterapeite, Dr.paed., doc.,

  un

  Iveta Pļaviņa, LPB sertificēta apmācīttiesīga sistēmiskā ģimenes psihoterapeite un supervīzore, Starptautiski sertificēta (ISST) smilšu spēles psihoterapeite, sertificēta ārste-psihiatre,
 • Līga Rāviņa, Apmācīttiesīga smilšu spēles psihoterapeite (ISST). Sistēmiskā ģimenes psihoterapeite un supervizore.
Pieteikties uz tālākizglītības programmu var trijās grupās:
 • Pieteikties grupā pie Maijas Bisenieces un Ivetas Pļaviņas e-pastā: maija.biseniece@lu.lv un ivetaplavina@inbox.lv vai telefoniski Maija 29188174, Iveta 29408985.
 • Pieteikties grupā pie Veras Ščerbakovas(Batņas) e-pastā: vera.batna@yahoo.com vai vera.scerbakova@inbox.lv un telefoniski 29109220. Skat.mājas lapu: www.sandtherapy.lv.
 • Pieteikties grupā pie Līgas Rāviņas e-pastā: liga.ravina@inbox.lv, vai pa mob.telefonu +371 29117049
 • Pēc pilnā kursa pabeigšanas absolventiem tiek izsniegta LSST biedrības apstiprināta apliecība par tiesībām integrēt smilšu spēles terapijas metodi savā profesionālajā darbībā.


Vairāk informācijas par pasniedzējiem