LV / EN / RU
SEMINĀRS “ASPERGERA SINDROMS SMILŠU SPĒLĒ UN KĀ TO IZPRAST NO DAŽĀDIEM SKATU PUNKTIEM”
2016. gada 29. aprīlī Jūrmalas pilsētas muzejā
Semināra kopsavilkums

Ļoti patīkamā atmosfērā man bija iespēja pastāstīt lielai Latvijas smilšu spēles terapeitu grupai par savu pieredzi psihoterapeitiskajā darbā ar bērniem un jauniešiem, kam ir autiskā spektra traucējumi, jo ​​īpaši Aspergera un uzmanības deficīta sindroms.
“Ar bērnu kaut kas nav kārtībā!”, “Ar zēnu kaut kas taču jādara!” ― tā ir visbiežākā cilvēku atbildes reakcija uz bērnu un jauniešu uzvedības traucējumiem. Un reizēm paiet ļoti ilgs laiks, kamēr šiem pacientiem tiek uzstādīta precīza diagnoze, kas ir pamats sekmīgai terapijai.
Emocionāliem un uzvedības traucējumiem parasti ir vairāki cēloņi. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunākajiem pētījumu rezultātiem medicīnā un psihoterapijā par Aspergera sindroma, UDHS un UDS diagnostiku un ārstēšanu, tika demonstrētas atsevišķas smilšu bildes, kuras veidojuši dažāda vecuma bērni, kā arī parādīta kādas jaunietes un divu ilgāku smilšu spēles terapijas procesu norise. Semināra dalībnieki apsprieda smilšu spēles terapijas iespējas un ierobežojumus, kā arī diskutēja par citu psihoterapijas metožu pielietošanas iespējām un vecāku iesaistīšanu bērna psihoterapijas procesā.
Ieteicamā literatūra par semināra tematu un dzīvā diskusija par metodisko pieeju smilšu spēles terapijā ar bērniem un jauniešiem semināru padarīja interesantu arī pieredzējušiem smilšu spēles terapeitiem.

Paldies par silto uzņemšanu!
Ulrike Hinsch
Šarlotenburgā, Berlīnē, 2016. gada 3. maijā
SEMINĀRS “ENURĒZE UN ENKOPRĒZE BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM, VIŅU SMILŠU SPĒLES PROCESS UN VAJADZĪBAS. DARBS AR VECĀKIEM”
2016. gada 30. aprīlī Jūrmalas pilsētas muzejā
Semināra kopsavilkums

Sestdien Jūrmalas pilsētas muzejā kuplā skaitā bija ieradušies smilšu spēles terapeiti no Latvijas, kā arī viešņa no Kaļiņingradas, lai apspriestu metodes un pieejas palīdzībai bērniem un jauniešiem, kuri cieš no enurēzes un enkoprēzes. Seminārā tika prezentēti jaunākie pētījumu rezultāti medicīnā un psihoterapijā par enurēzes un enkoprēzes diagnostiku un ārstēšanu, kā arī apspriestas atšķirības un terapijas grūtības. Tika demonstrētas atsevišķas pacientu smilšu bildes un aplūkoti divi (zēna un meitenes) psihoterapijas procesi. Tika iztirzāti vispārīgi metodoloģiskie jautājumi un dažādu psihoterapijas virzienu (ģimenes psihoterapija, psihoanalīze, mākslas terapija, pedagoģija, sociālais darbs) pārstāvju viedokļi.
Pateicos par silto uzņemšanu un labo sadarbību! Novēlu smilšu spēles terapijai Baltijā visu to labāko un ceru uz tikšanos nākamajā gadā!

Ulrike Hinsch
Šarlotenburgā, Berlīnē, 2016. gada 3. maijā
E-pasta adrese: uhinsch@gmx.de