LV / EN / RU
Zirga simbols smilšu spēlē
Šajā darbā ir izpētīti Zirga kā dzīvnieka un simbola dažādas nozīmes aspekti. Blakus personīgajam un simboliskajam aspektam īpaša uzmanība tika pievērsta zirga bioloģiskajai izcelsmei, uzbūvei un cilvēka līdzāspastāvēšanas mijiedarbībai.

Autores personīgajā zirga simboliskajā uztverē dzīvnieks saistās ar pirmatnējām dabas dziņām, kas ir vitāli svarīgas sarežģītos dzīves posmos. Tās atjauno cilvēka resursus un ir pilnīgā saskaņā ar apkārtējo vidi.

Zirga simbolisko nozīmi atklāja dažādu tautu pasakās sastapto zirgu tēlu salīdzināšana vai jau esošu salīdzinājumu analīze. Bet īpaša loma bija latviešu folkloras pētīšanai. Ar lielu atbildību tika veikta Zirga tēla izpēte, citējot un minot pasaku piemērus. Folkloras analīze atklāja tajās visvairāk sastopamās Zirga simboliskās nozīmes – vīrišķība, Dieva dota cilvēka pavadoņa, Dieva un cilvēku pasaules savienotāja un nevaldāmo dabas spēku atspoguļojums.

Prakses gadījuma aprakstā tiek atainots zirga simbola vitalitātes nozīmīgums vienas sesijas ietvaros. Tas atklāja meitenes nezināmos resursus un ļāva pārvērtēt viņas nākotnes iespējas izglītībā. Papildus informācija - zirgs
prezentācija ar foto